ذاکر اهلبیت ابوالفضل هوشیاری
کربلایی ابوالفضل هوشیاری(منو جدا شدن از کوی تو خدا نکند )
درباره وبلاگ


کربلایی ابوالفضل هوشیاری

مدیر وبلاگ : 1001
پنجشنبه 9 آبان 1392
السلام علیک یا أباعبدالله

وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی جمیعا
سلام الله أبدا مابقیت وبقی اللیل والنهار
ولاجعله الله آخر العهد منی لزیارتکم
السلام علی الحسین
وعلى علی بن الحسین
وعلى أولاد الحسین
وعلى أصحاب الحسینوداع حضرت زینب با برادر
توفقط دست به زانومزن وگریه مکن
گیرم ای شاه کسی نیست...خودم نوکرتو

لحظه ای فکرکنی پیرشدم،مدیونی
درسرم هست همان شوق علی اکبرتو

من خودم یک تنه ازکرببلا می برمت
چه کسی گفته که پاشیده شده لشگرتو

توبرایم نگرانی چه می آیدسرمن
من برایت نگرانم چه می آیدسرتو

همه رابدرقه کردی وبه میدان بردی
میروی،هیچکسی نیست به دوروبرتو

بده پیراهن خودراکه خودم پاره کنم
نمی ارزدسراین کهنه شده...پیکرتو...

وای ازمعجرمن،معجرمن،معجرمن
وای ازحنجرتو،حنجرتو،حنجرتو

سعی ام این است ببینم بدنت را،اما
چه کنم!شمرنشسته جلوی خواهرتو برای دیدن ویژه نامه به ادامه مطلب مراجعه کنین
روز عاشورا  

اینك شب پر خطر و شگفت انگیز سپرى شده و روز موعود فرا رسیده است . مهلت تمام شده باید سر نوشت رغم بخورد.
یاران حسین كه در شب عاشورا ارزو مى كردند كه كاش هزار جان مى داشتیم در اره حسین ایثار مى كردیم  اینك فرصت ایثار فراهم آمده است . اینك خالص ها جدا شده اند. نا خالص ها رفته اند و خالص ها و انسان هاى ناب مانده اند، تا از خود سترگى درخشان به یاگارى نهند. مانده اند تا فداكارى و ایثار بیاموزند، مانده اند تا از حرم رسول الله (ص ) و حریم اهل بیت دفاع كنند، مانده اند تا از حسین و زینب دفاع نمایند. مانده اند تا از دین و باورهاى خویش دفاع كنند.
روز عاشورا روز رویا رویى دو جبهه ، عبید الله كه به جز خشونت و خیانت به چیزى نمى اندیشد. سپاه دیگر كه به جز به مسوولیت به چیز دیگر فكر نمى كند. سپاه به جز فراهم آوردن رضاى خدا به چیزى نمى اندیشد. این كاروان كوچك به در مسوولیت بزرگ مى اندیشد. نخست حفظ و حراست از حریم و حرم رسول الله (ص ) و عترت تا آنجا كه توان و جان دارد. دو دیگر روشنگرى و شفاف نمودن موضع دو جبهه و سخن با سپاه مقابل . به همین جهت هم امام همام و هم یارانش بارها با دشمن سخن گفتند و موضع حق خود را آشكار ساختند تا بلكه گوش شنوایى باشد!
افزون بر خطبه هاى روشن و آتشین حسین علیه السلام سخنرانى هاى شفاف و متعددى از سوى یاران همانند حبیب بن مظاهر زهیر بن قین و... صورت مى گرفت و سپاه فریب خورده حزب عثمانیه را از فرجام كارش بر حذر مى داشتند. پیشینه جنایت بار زیاد در كوفه و اطراف را به یاد آنها مى آوردند.
فرماندهان سپاه عبید الله در این هراس بودند كه اگر سخنان امام و یارانش ‍ به گوش سپاه عبید الله برسد انقلاب و شورش ایجاد مى كند. لذا دستور دادند با ایجاد هلهله و سر و صدا مانع رسیدن سخنان سپاه حق به سپاه باطل مى شدند. البته برخى از آنان نیز ان مقدار سیاه دل شده بودند كه مى گفتند ما همه اینها را مى دانیم لیكن راهى به جز كشتن تو نداریم .
اینك تفاوت دو فرهنگ را مشاهده نما ان یكى ان مقدار سیاه دل شده و تاریك مى اندیشد كه آشكارا و با آگاهى از فضایل حسین در برابر فرزند رسول الله (ص ) شمشیر اهیخته است . این یكى ان گونه شفاف و عرشى مى اندیشد كه این همه مصیبت را چون در راه خدا تحمل مى كند مى گوید خدا براى ما جز خوبى چیزى نخواسته است . چنانكه هنگامى كه مصیبت ها را به رخ برید كشیدند وى در پاسخ گفت خواست خدا و رفتار خدا درباره من جز خیر و نیكى نبوده است ، صنع الله والله بى خیرا.  این است تفاوت دو فرهنگ !
شهادت امام حسین علیه السلام  

بعد از ظهر عاشورا یاران حسین كه همه از اهل بیت بودند همگى به شهادت مى رسند. حتى كودك چند ماهه (شش ماهه ) حضرت ، عبد الله رضیع معروف به على اصغر در هنگام وداع حسین با وى در كنار خیمه ها به شهادت مى رسد. هفت تن از برادران امام به شهادت مى رسند.
یادگاران حسین مجتبى نوجوان به نام هاى قاسم (13 ساله ) و عبد الله (احتمالا ده ساله ) نیز ابوبكر در دفاع از حرم رسول الله (ص ) به شهادت مى رسند.
عباس با با سه برادرش به شهادت مى رسند، فرزندان عبد الله بن جعفر به شهادت مى رسند، چهار تن از برادران مسلم به شهادت مى رسند، فرزند برومند امام ، على اكبر به شهادت مى رسد. امام تنهاى تنها مى ماند.
فریادهاى هل من مغیث ، هل من ذاب حضرت فضاى صحراى طف را عطر اگین مى كند. اینك حسین سفارش ها و اموزه هاى خویش را بر همراهان و آنانى كه زنده خواهند بود نموده به خصوص به همسر و خواهران و دیگر زنان توصیه نموده كه در مرگ حسین و یارانش شكیبا باشند.
و براى حراست از كودكان خردسال حضرت نموده كه در خیمه ها باقى بمانند و در هیچ صورتى بیرون نیایند. و زینب كه سترگ و پایدارى را درس ‍ مى اموزد، اینك در چنین شرایط داغدار و مصیبت بار مسوولیت بس ‍ سنگین را متحمل مى شود. باید داغ یاران و داغ عزیزان و عزیزتر از عزیزان حسین را تحمل كند. باید یتیم دارى نماید و باید از حرم اهل بیت و كودكان حسین و سایر شهدا مراقبت نماید. و باید پیام و رسالت آنان را به آیندگان پیام رسانى نمایند.
اینك درندگانى به صورت انسان فرزند زهرا را محاصره نموده و هر گونه مهلت را از او گرفته اند. بعد از چندین ساعت درگیرى تمام یاران وى را به شهادت رسانده اند. حسین علیه السلام كه از حمله هاى دشمن زخم هاى فراوان بر جان خریده است . اینك آخرین لحظه هاى خویش را سپرى مى نماید. در اثر جراحات و اسیب هاى ، بدن ضعیف شده و دیگر توان مقاومت ندارد.
از جانبى حلقه محاصره همواره تنگ تر مى شود و با این كه فرزند فاطمه ناتوان و تنها مانده از هیبت وى رو به صفتاهنوز در هراسند. و كسى جرات نمى كند به حضرتش نزدیك شود. به همین جهت تهاجمى حمله ور شده خاك كربلا را با خون عزیز فاطمه گلگون مى سازند.


قاتل امام حسین علیه السلام  
قاتل حسین و یارانش را نمى توان گفت یك فرد یا دو فرد مى باشد.
زیرا قاتل همه آنانى هستند كه در سپاه عمر سعد یعنى حزب عثمانیه حضور داشتند. بلكه همه افرادى كه به نوعى در قتل حسین علیه السلام سهیم بودند، قاتل مى باشند. آنان كه دستور دادند، آنان كه نیرو فراهم كردند، آنان كه زیر پرچم آنان در جبهه شركت نمودند، انا كه زمینه را فراهم آوردند، و آنان كه حسین را به شهادت رساندند. و حتى آنان كه در ان زمان و یا هر زمان به این جنایت غیر انسانى راضى شدند. همه از یك تیره زمان و تبار هستند. هم پیروان یك جریان اجتماعى هستند. و همه از اولین آنان تا آخرین آنان به نوعى قاتل مى باشند. زیرا جریان هاى اجتماعى كه در جامعه تداوم مى یابند خاستگاه آنها یك ایده است همه در ایده و آرمان همگونند. قرآن در مورد همین جریان ها چون مدیریت و تشكل آنان بر اساس یك ایده است ، همه را یك جریان و نیرو و یك آرمان مى داند. حال افراد آنان این زمان باشند یا هزار سال پیش از این و یا هزاران سال پس از این ...
قرآن جریان اجتماعى كه از قوم بنى اسرائیل از فرعون پیروى مى نماید و آرمانهاى آنان خوى استكبارى و ستیزه جویى و ماجراجویى مى باشد چون خاستگاهش یك آرمان است و همه پیرو یك مرام هستند از سر نوشت مشابه نیز برخوردارند. اگر بنى اسرائیل ان زمان گرد ذلت بر پیشانیشان نشسته است بنى اسرائیل امروز (اسرائیل ) كه بر همان آرمان است ، همگون همان سر نوشت ، سكه ذلت بر اینان نیز زده شده است چرا؟ زیرا كه ایده یكسان است ، تشابهت قلوبهم .
این حقیقت در مورد همه جریان هاى اجتماعى است . اختصاص به بنى اسرائیل ندارد. بر همین اساس آنان كه به نوعى در فراهم آوردن زمینه براى كشتن حسین تلاش كردند، در قتل حسین (به عنوان سبب ) سهیمند.
چون همه هوادار یك جریان و یك ایده اند و به همین خاطر همه مورد لعن و نفرین قرار مى گیرند. در زیارت نامه امام حسین این گونه با حسین سخن مى گوییم : خدا لعنت كند آنان را كه با تو ستیز كردند و آنان كه تجهیزات اسب و استر و ادوات جنگى فراهم نمودند و آنان كه زمینه را فراهم ساختند و حتى آنان كه به این جنایت راضى شدند. زیرا اگر حامى ان جریان و ایده حزب عثمانیه نباشند به رفتار آنان راضى نخواهند بود،اللهم العن العصابه التى جاهدت الحسین و شایعت و بایعت على قتله . اسر جب و الجمت و تنقبت لقتالك .
و حتى آنان كه سمعت بذلك و رضیت به . اكنون قاتل امام حسین عثمانیه 14000 سال پیش نیست .
اكنون هم ممكن است كسى از اعضا حزب عثمانیه باشد. همان گونه كه اكنون هم ممكن است از اعضاى حزب تشكل همسوى اهل بیت باشد.
سلمان منا اهل البیت در هر زمان مصداق دارد.
اما این كه قاتل مباشر حسین علیه السلام چه كسى بوده است یعنى سر مبارك امام را چه كسى جدا كرده است . به لحاظ این كه كشتن امام به صورت تهاجمى انجام گرفته ، شاید نتوان به طور دقیق مشخص نمود كه سر مبارك امام را كدام فرومایه جدا كرده ، سنان یا شمر یا یك پلید دیگر. و منابع تاریخى هم مختلف عنوان مى نمایند.
در آن لحظه حساس كه آخرین رمق در كالبد حضرت باقى مانده بود به صورت تهاجمى به حضرت حمله ور مى شوند زرعه بن شریك ضربه اى به دست چپ حضرت وارد مى سازد. آنگاه ضربه دیگر بر دوش و كنار گردن حضرت وارد مى سازد و بر مى گردد امام بعد از این ضربه ها در حالى قرار مى گیرد كه داهى بر زمین مى افتاده و داهى برمى خاسته . در این هنگام سنان نیزه مهلكى بر پلهوى حضرت فرود مى آورد كه حضرت بر روى زمین قرار مى گیرد، خولى بن ءید نزدیك مى شود كه سر حضرت را جدا كند بر خود مى لرزد و بر مى گردد. آنگاه سنان با نكوهش خولى خودش سر مبارك را جدا مى سازد.
برخى نقل ها شبل بن یزید برادر خولى را عنوان مى نمایند.دیگر شمر را قاتل مباشر معرفى مى نمایند و برخى هم خولى را قاتل معرفى مى نمایند.  از میان این نقل ها شاید بتوان گفت نقل اول كه قاتل مباشر سنان معرفى مى كند از همه قوى تر باشد. گرچه پذیرش این نكته رذالت شمر را كاهش نمى دهد.مزار حسین علیه السلام
 
خاك سرزمینى كه حسین در آنجا به شهادت رسید و به خاك سپرده شد به بركت حسین ، خاك پاك و متبرك مى باشد، طابت الارض التى فیها دفنتم .
از آنجا كه سید و سالار شهیدان از پاك ترین ها و از تبار پاك ترین ها است كه خداى سبحان پاكى آنان را تایید مى نماید و یطهر كم تطهیرا. (463) به بركت پاكى و طهارتى كه عترت از ان بهره مند است ، هر چیزى كه به آنها تعلق دارد و نسبتى با آنان پیدا مى كند، از این پاكى بهره مى برد. خاكى كه در آنجا حسین دفن است به بركت حسین پاك و مطهر مى شود از سایر خاك ها ممتاز مى گردد. به همین جهت مزار امامان و حتى امام زادگان پاك و مطهر است كه پاكان را به سوى خود فرا مى خواند.
كه طین (خاك ) حسین پاك و مطهر مى گردد زیرا كه طینت حسین علیه السلام پاك و مطهر است .http://abna.ir/a/uploads//35/7/35731.jpg

شفا در تربت حسین علیه السلام
 

از بركت حسین خاك مزار حسین علیه السلام و خاك اطراف مزار حسین متبرك مى شود و شفاى دردهاى بى درمان قرار مى گیرد. و این امتیازى است كه خداى سبحان به پاس مجاهدت ها و ایثار گرى هاى حسین علیه السلام نهاده است . در روایت مى فرماید خداى سبحان چهار پاداش ‍ ویژه در برابر شهادت حسین علیه السلام قرار داد. یكى نسل امامان از نسل حسین علیه السلام تداوم یافته اند. دیگرى شفا در تربت حسین علیه السلام و سومى استجابت دعا در كنار مزار حسین علیه السلام . و چهارمى این كه زائر حسین مقدار زمانى كه براى رفت و برگشتن به زیارت صرف مى كند از عمرش به حساب نمى اید، ان الله تعالى عوض الحسین علیه السلام من قتله ان جعل الامامه فى ذریته و الشفاء فى تربته و اجابه الدعا عند قبره و لا تعد ایام زائریه جائیا و راجعا من عمره . (464)
از امام صادق علیه السلام نیز روایت است كه خداى سبحان تربت حسین را شفاى هر درد و امان از هر خطر قرار داده است ، ان الله جعل تربه الحسین شفاء من كل داء و امانا من كل خوف .  به خاطر همین متبرك بودن است كه در آغازین روز زندگى هر فرد سفارش شد كام كودكان را با تربت حسین بگشایید كه ایمنى از هر خطر است .
 امام صادق علیه السلام:  حنكوا اولادكم بتربه الحسین فانها امان .
گریه بر حسین علیه السلام  
امام حسین علیه السلام : انا قتیل العبرات لا یذكرنى مومن الا استعبر. (471)
حسین بن على علیه السلام امام ملك و امام هستى است تنها امام انسان ها نیست . وقتى امام ملك و ملكوت باشد و در نظام هستى تاثیر گذار باشد، شهادت وى نیز به لحاظ اوج مظلومیت ان و به لحاظ تاثیر گذارى امام علیه السلام در نظام هستى در ابعاد گسترده تاثیر گذار خواهد بود.
غم حسین همان گونه انسان هاى مومن را عزادار و گریان مى نماید، فرشتگان را نیز عزادار مى نماید واجنه را كه مومن هستند نیز گریان مى نماید حتى نظام هستى آسمان و زمین هم در مرگ حسین گریان مى شوند.
در منابع معتبر و آثار دینى این سند فراوان به چشم مى خورد كه فرشتگان و اجنه و نیز زمین و آسمان براى حسین گریه نمودند، فلما قتل الحسین لبثوا شهرین او ثلاثه كانما تلطخ الحوائط بالدماء ساعه تطلع الشمس حتى ترتفع و كسفت الشمس ذلك الیوم و احمرت افاق السماء سته اشهر بعد قتله . (472) در هنگام شهادت حسین آفتاب گرفت و افاق آسمان تا شش ماه خونین بود.
رسول الله (ص ) پیش گویى نموده بودند در نزدام سلمه خاكى در درون شیشه نهاده ، فرمودند هر گاه این خاك خونین شد، بدان حسین من به شهادت رسیده است ! ام سلمه عاشورا سال 61 در مدینه مشاهده كرد خاك خونین شده است .  سیوطى از علماء اهل سنت مى نویسد مظلومیت حسین ان مقدار دلخراش است كه قلب تحمل بیان ان را ندارد و مى نویسد وقتى حسن كشته شد در بیت المقدس هر سنگى را از زمین مى كندند، زیر آن خون تازه بود.
امام صادق علیه السلام مى فرماید هنگامى كه حسین شهید شد آسمانها و زمین و هر آنچه در آن دو است گریه كردند، لما قضى بكت علیه السموات السبع و الا رضون السبع و ما فیهن و با بینهن. در روایت صحیح دیگر از امام رضا علیه السلام رسیده ، لقد بكت السموات السبع و الارضون لقتله .
آسمان و زمین در غم مظلومیت حسین گریان شد. خورشید در آسمان شش ماه خونین طلوع و غروب مى نمود: و احمرت افاق السماء سته اشهر بعد قتله .
از امام صادق علیه السلام نقل شده است ، چهار هزار فرشته در كنار قبر حسین تا روز قیامت گریان و پریشانند. (478) در روایت دیگر هفتاد هزار فرشته نقل شده است .
ان حول قبره سبعین الف ملك شعثا غبرا یبكون علیه الى یوم القیمه .كه این امارها بیان حد نیست بیان كثرت است یعنى انبوه فرشتگان یعنى همه فرشتگان !
گریه و نوحى سرایى اجنه نیز بر حسین علیه السلام در كتاب هاى روایایى مطرح است ، زیرا آنان نیز همانند انسان مومن و كافر دارند مومنان از اجنه كه رهبرى و امامت حضرت را نیز پذیرفته اند بر حضرت گریه مى كنند.


منبع: کتاب امام حسین الگوی زندگی

سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات

منو جدا شدن از کوی تو خدا نکند


نوع مطلب : امام رضا(ع)، اهلبیت (ع)، اشعار، مراسمات، ماههای قمری، شهدا، احادیث، 
برچسب ها : امام حسین، روزعاشورا، سیدالشهدا، فضیلت گریه بر امام حسین، تربت کربلا، شهدای کربلا، قاتل امام حسین،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
<<<< از ما حمایت کنید >>>>

کلیک کن....

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic