ذاکر اهلبیت ابوالفضل هوشیاری کربلایی ابوالفضل هوشیاری tag:http://houshyari.mihanblog.com 2020-09-23T16:26:27+01:00 mihanblog.com دانلود مداحی میلاد امام حسن مجتبی (ع) سال۹۳-کربلائی ابوالفضل هوشیاری 2014-07-14T07:22:27+01:00 2014-07-14T07:22:27+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/137 1001 دانلود مداحی میلاد کریم اهلبیت،امام حسن مجتبی (ع) سال۹۳-کربلائی ابوالفضل هوشیاریجهت دانلودبفرمایید ادامه مطلب 
دانلود مداحی میلاد کریم اهلبیت،امام حسن مجتبی (ع) سال۹۳-کربلائی ابوالفضل هوشیاری

دانلود مداحی میلاد کریم اهلبیت،امام حسن مجتبی (ع) سال۹۳-کربلائی ابوالفضل هوشیاری

جهت دانلودبفرمایید ادامه مطلب 

]]>
اطلاعیه مراسم جشن ولادت کریم اهلبیت ، امام حسن (ع) - 1393 2014-07-12T05:36:31+01:00 2014-07-12T05:36:31+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/135 1001 اطلاعیه مراسم جشن ولادت کریم اهلبیت ، امام حسن (ع) - 1393سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلواتمنو جدا شدن از کوی تو خدا نکند
اطلاعیه مراسم جشن ولادت کریم اهلبیت ، امام حسن (ع) - 1393

اطلاعیه مراسم جشن ولادت کریم اهلبیت ، امام حسن (ع) - 1393


سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلواتمنو جدا شدن از کوی تو خدا نکند
]]>
دانلود مداحی میلاد حضرت علی اکبر (ع) سال۹۳-کربلائی ابوالفضل هوشیاری 2014-06-15T10:02:43+01:00 2014-06-15T10:02:43+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/134 1001 دانلود مداحی میلاد حضرت علی اکبر (ع) سال۹۳- کربلائی ابوالفضل هوشیاریدرحال بروز رسانی . . . 
دانلود مداحی میلاد حضرت علی اکبر (ع)
 
سال۹۳- کربلائی ابوالفضل هوشیاریدرحال بروز رسانی . . . 
]]>
دانلود مداحی میلاد امام سجاد (ع) سال۹۳-کربلائی ابوالفضل هوشیاری 2014-06-11T07:48:49+01:00 2014-06-11T07:48:49+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/133 1001 دانلود مداحی میلاد امام سجاد (ع) سال۹۳-کربلائی ابوالفضل هوشیاریجهت دانلودبفرمایید ادامه مطلب 
دانلود مداحی میلاد امام سجاد (ع) سال۹۳-کربلائی ابوالفضل هوشیاری


جهت دانلودبفرمایید ادامه مطلب 

]]>
دانلود مداحی میلاد حضرت اباالفضل (ع) سال۹۳-کربلائی ابوالفضل هوشیاری 2014-06-10T07:46:27+01:00 2014-06-10T07:46:27+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/132 1001 دانلود مداحی میلاد حضرت اباالفضل (ع) سال۹۳-کربلائی ابوالفضل هوشیاریجهت دانلودبفرمایید ادامه مطلب 
دانلود مداحی میلاد حضرت اباالفضل (ع) سال۹۳-کربلائی ابوالفضل هوشیاریجهت دانلودبفرمایید ادامه مطلب 

]]>
دانلود مداحی میلاد امام حسین (ع) سال۹۳-کربلائی ابوالفضل هوشیاری 2014-06-07T04:31:36+01:00 2014-06-07T04:31:36+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/130 1001 دانلود مداحی میلاد امام حسین (ع) سال۹۳-کربلائی ابوالفضل هوشیاریجهت دانلودبفرمایید ادامه مطلب 
دانلود مداحی میلاد امام حسین (ع) سال۹۳-کربلائی ابوالفضل هوشیاری

امام حسین(ع)

جهت دانلودبفرمایید ادامه مطلب 

]]>
دانلود مداحی مراسم شهادت حضرت موسی بن جعفر (ع) سال۹۳ - کربلائی ابوالفضل هوشیاری 2014-05-25T09:41:04+01:00 2014-05-25T09:41:04+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/129 1001 دانلود مداحی مراسم شهادت حضرت موسی بن جعفر (ع) سال۹۳ - کربلائی ابوالفضل هوشیاریجهت دانلودبفرمایید ادامه مطلب  دانلود مداحی مراسم شهادت حضرت موسی بن جعفر (ع) سال۹۳ - کربلائی ابوالفضل هوشیاری

جهت دانلودبفرمایید ادامه مطلب 

]]>
اطلاعیه مراسم روضه شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) 2014-05-22T05:05:30+01:00 2014-05-22T05:05:30+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/128 1001 سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات منو جدا شدن از کوی تو خدا نکند اطلاعیه مراسم روضه شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع)


سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات

منو جدا شدن از کوی تو خدا نکند
]]>
دانلود مداحی مراسم وفات حضرت زینب(س) سال۹۳ - کربلائی ابوالفضل هوشیاری 2014-05-18T04:53:42+01:00 2014-05-18T04:53:42+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/127 1001 دانلود مداحی مراسم وفات حضرت زینب(س) سال۹۳ - کربلائی ابوالفضل هوشیاریجهت دانلودبفرمایید ادامه مطلب 
دانلود مداحی مراسم وفات حضرت زینب(س) سال۹۳ - کربلائی ابوالفضل هوشیاری


مراسم وفات حضرت زینب(س)سال93-کربلایی ابوالفضل هوشیاری

جهت دانلودبفرمایید ادامه مطلب 

]]>
اطلاعیه جشن ولادت مولود کعبه ،حضرت علی(ع) 2014-05-12T04:14:04+01:00 2014-05-12T04:14:04+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/125 1001 اطلاعیه جشن ولادت مولود کعبه ،حضرت علی(ع) اطلاعیه جشن ولادت مولود کعبه ،حضرت علی(ع)

اطلاعیه جشن ولادت مولود کعبه ،حضرت علی(ع)
]]>
مراسم جشن ولادت امام جواد (ع) و حضرت علی اصغر(ع) 2014-05-08T10:19:39+01:00 2014-05-08T10:19:39+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/124 1001 ]]> ویژه نامه ولادت امام جواد(ع)- شماره 2 2014-05-08T06:38:19+01:00 2014-05-08T06:38:19+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/123 1001 امام جواد (ع) از نگاه دیگراناز ادامه مطلب استفاده بفرمایید امام جواد (ع) از نگاه دیگران

از ادامه مطلب استفاده بفرمایید

]]>
ویژه نامه ولادت امام جواد(ع)- شماره 1 2014-05-08T06:34:28+01:00 2014-05-08T06:34:28+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/122 1001 ولادت و اسم و لقب و کنیه و نسب و . . .از ادامه مطلب استفاده بفرمایید ولادت و اسم و لقب و کنیه و نسب و . . .

از ادامه مطلب استفاده بفرمایید

]]>
دانلود مداحی مراسم شهادت امام هادی (ع) سال۹۳ - کربلائی ابوالفضل هوشیاری 2014-05-07T05:39:41+01:00 2014-05-07T05:39:41+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/118 1001 دانلود مداحی مراسم شهادت امام هادی (ع) سال۹۳ - کربلائی ابوالفضل هوشیاریجهت دانلوداز ادامه مطلب استفاده بفرمایید دانلود مداحی مراسم شهادت امام هادی (ع) سال۹۳ - کربلائی ابوالفضل هوشیاری


جهت دانلوداز ادامه مطلب استفاده بفرمایید
]]>
ویژه نامه شهادت امام هادی(ع)- شماره 2 2014-05-03T06:42:00+01:00 2014-05-03T06:42:00+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/116 ابوالفضل هوشیاری هرکس از روی حقیقت سوره ای بخواندکه خالی از هفت حرف باشدخداوندجسدش را بر آتش دوزخ حرام میکنداز ادامه مطلب استفاده بفرمایید هرکس از روی حقیقت سوره ای بخواندکه خالی از هفت حرف باشدخداوندجسدش را بر آتش دوزخ حرام میکند

از ادامه مطلب استفاده بفرمایید

]]>
ویژه نامه شهادت امام هادی(ع)- شماره1 2014-05-03T06:10:07+01:00 2014-05-03T06:10:07+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/115 ابوالفضل هوشیاری شکر کدام یک از نعمتهای خدای سبحان را میخواهی به جا آوری؟!!از ادامه مطلب استفاده بفرمایید شکر کدام یک از نعمتهای خدای سبحان را میخواهی به جا آوری؟!!
از ادامه مطلب استفاده بفرمایید

]]>
دانلود مداحی میلاد حضرت زهرا(س)سال۹۳ - کربلائی ابوالفضل هوشیاری 2014-04-21T03:50:03+01:00 2014-04-21T03:50:03+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/114 1001 دانلود مداحی میلاد حضرت زهرا(س)سال۹۳ - کربلائی ابوالفضل هوشیاریاز ادامه مطلب استفاده بفرمایید
دانلود مداحی میلاد حضرت زهرا(س)سال۹۳ - کربلائی ابوالفضل هوشیاری


از ادامه مطلب استفاده بفرمایید
]]>
اطلاعیه مراسم جشن ولادت حضرت زهرا(س) 2014-04-19T05:21:44+01:00 2014-04-19T05:21:44+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/112 1001 اطلاعیه مراسم جشن ولادت حضرت زهرا(س)زهرا به ما قدم به قدم لطف کرده است           نه هر قدم که دم همه دم لطف کرده است هو هوی ذوالفقار هم از هوی فاطمه است           یعنی که دم به تیغ دو دم لطف کرده استسلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلواتمنو جدا شدن از کوی تو خدا نکندبیشتر استفاده بفرمایید:* فرمان الهی بر خلقتی مبارک(ویژه نامه ولادت حضرت زهرا(س)) اطلاعیه مراسم جشن ولادت حضرت زهرا(س)
زهرا به ما قدم به قدم لطف کرده است

          نه هر قدم که دم همه دم لطف کرده است

هو هوی ذوالفقار هم از هوی فاطمه است

          یعنی که دم به تیغ دو دم لطف کرده است

سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات

منو جدا شدن از کوی تو خدا نکند

بیشتر استفاده بفرمایید:

* فرمان الهی بر خلقتی مبارک(ویژه نامه ولادت حضرت زهرا(س))


]]>
- فرمان الهی، بر خلقتی مبارك 2014-04-16T05:36:49+01:00 2014-04-16T05:36:49+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/110 ابوالفضل هوشیاری -         فرمان الهی، بر خلقتی مباركروزی رسول خدا)ص(در«ابطح» نشسته بود، جبرئیل نازل شد و عرض کرد: خداوند بزرگ، بر تو سلام فرستاده و میفرماید: چهل شبانه روز از خدیجه )س( کناره گیری کن و به عبادت و تهجّد مشغول باش. پیغمبر اکرم بر طبق دستور خداوند حکیم، چهل روز به خانه خدیجه )س( نرفت. و در آن مدت، شبها به نماز و عبادت می پرداخت و روزها روزه دار بود.از ادامه مطلب استفاده بفرمایید -         فرمان الهی، بر خلقتی مبارك

روزی رسول خدا)ص(در«ابطح» نشسته بود، جبرئیل نازل شد و عرض کرد: خداوند بزرگ، بر تو سلام فرستاده و میفرماید: چهل شبانه روز از خدیجه )س( کناره گیری کن و به عبادت و تهجّد مشغول باش. پیغمبر اکرم بر طبق دستور خداوند حکیم، چهل روز به خانه خدیجه )س( نرفت. و در آن مدت، شبها به نماز و عبادت می پرداخت و روزها روزه دار بود.

از ادامه مطلب استفاده بفرمایید

]]>
ویژه نامه وفات حضرت ام البنین(س) 2014-04-12T06:06:33+01:00 2014-04-12T06:06:33+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/106 ابوالفضل هوشیاری مقتل و زندگی نامه-حضرت ام البنین(س) «فاطمه مژده باد تو را به سیادت و نورانیت. به ماه نورانى و سه ستاره درخشان پدرشان سید و سرور همه انسانهاست‏بعد از پیامبر گرامى و اینگونه در خبر آمده است.» پس از خواب بیدار شدم در حالى كه می ‏ترسیدم. مادرم! تاویل رؤیاى من چیست؟!» مادر به دخترك فهیمه و عاقله خود گفت: «دخترم رؤیاى تو صادقه است اى دختركم به زودى تو با مرد جلیل‏ القدرى كه مجد و عظمت فراوانى دارد ازدواج می‏كنى. مردى كه مورد اطاعت امت ‏خود است. از او صاحب 4 فرزند می ‏ش مقتل و زندگی نامه-حضرت ام البنین(س)

«فاطمه مژده باد تو را به سیادت و نورانیت. به ماه نورانى و سه ستاره درخشان پدرشان سید و سرور همه انسانهاست‏بعد از پیامبر گرامى و اینگونه در خبر آمده است.»

پس از خواب بیدار شدم در حالى كه می ‏ترسیدم. مادرم! تاویل رؤیاى من چیست؟!» مادر به دخترك فهیمه و عاقله خود گفت:

«دخترم رؤیاى تو صادقه است اى دختركم به زودى تو با مرد جلیل‏ القدرى كه مجد و عظمت فراوانى دارد ازدواج می‏كنى. مردى كه مورد اطاعت امت ‏خود است. از او صاحب 4 فرزند می ‏شوى كه اولین آنها مثل ماه چهره‏اش درخشان است وسه تاى دیگر چونان ستارگانند.»

از ادامه مطلب استفاده بفرمایید

]]>
داستان بشار مکاری 2014-03-30T07:54:38+01:00 2014-03-30T07:54:38+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/105 ابوالفضل هوشیاری داستان بشار مکاریلطفا برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمایید. داستان بشار مکاریلطفا برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
]]>
ادب حضرت زهرا (س) نسبت به پدر 2014-03-30T04:44:58+01:00 2014-03-30T04:44:58+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/104 ابوالفضل هوشیاری ادب حضرت زهرا (س) نسبت به پدرلطفا برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمایید. ادب حضرت زهرا (س) نسبت به پدر


لطفا برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
]]>
تشکر عمر از غلامش قنفذ!؟ 2014-03-29T08:05:59+01:00 2014-03-29T08:05:59+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/102 ابوالفضل هوشیاری تشکر عمر از غلامش قنفذ!؟لطفا برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمایید. تشکر عمر از غلامش قنفذ!؟

لطفا برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

]]>
مروری بر حوادث تلخ « هجوم به بیت فاطمه علیهاالسلام » 2014-03-29T07:09:46+01:00 2014-03-29T07:09:46+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/103 ابوالفضل هوشیاری مروری بر حوادث تلخ « هجوم به بیت فاطمه علیهاالسلام »  لطفا برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمایید مروری بر حوادث تلخ « هجوم به بیت فاطمه علیهاالسلام » 


 لطفا برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمایید
]]>
میلاد یازدهمین امام 2014-02-06T22:02:49+01:00 2014-02-06T22:02:49+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/101 خادم الرضا    «بسم اللّه الرّحمن الرّحیم»    امام حسن عسکری(ع) می فرمایند:    «بسم اللّه الرّحمن الرّحیم» به اسم اعظم خدا، از سیاهى چشم به سفیدىاش نزدیکتر است.    میلاد یازدهمین امام، و سیزدهمین کشتی نجات آقا امام حسن عسکرى (ع) بر شما مبارک باد.چه منتی به سر خلقت خدا داری اگر به چشم زمین پای خویش بگذاری سحاب رحمتی و پای آسمان خدا کنار می کشد آن ساعتی که می باری فرشتگان همه مبهوت جلوه رویت چه دلربایی... عجب دلبری... چه دلداری... تو آخرین گل ی
   «بسم اللّه الرّحمن الرّحیم»

   امام حسن عسکری(ع) می فرمایند:
   «بسم اللّه الرّحمن الرّحیم» به اسم اعظم خدا، از سیاهى چشم به سفیدىاش نزدیکتر است. 


http://dl.aviny.com/Album/mazhabi/ahlbeit/asgari/kamel/33.jpg

  میلاد یازدهمین امام، و سیزدهمین کشتی نجات آقا امام حسن عسکرى (ع) بر شما مبارک باد.


چه منتی به سر خلقت خدا داری

اگر به چشم زمین پای خویش بگذاری

سحاب رحمتی و پای آسمان خدا

کنار می کشد آن ساعتی که می باری

فرشتگان همه مبهوت جلوه رویت

چه دلربایی... عجب دلبری... چه دلداری...

تو آخرین گل یاسی که نقش هایت را

به کوچه باغ قدیمی شهر می کاری

پس از تو صبح مدینه دگر نخواهد دید

طلوع نسل خدا را زمان بیداری

لبان حضرت هادی پر از ترانه توست

کرم نما و فرودآ که خانه خانه توست

اگرچه عمر تو ایام کمتری دارد

ولی به عمر دو صد نوح برتری دارد

بهشت کوی تو! نه... نه... غباری از کویت

کجا به وعده جنت برابری دارد؟

کدام دلبری آن هم به نقد جان دادن

شبیه و مثل تو آنقدر مشتری دارد

دل مریض من آقا اگرچه ناخوش بود

ولی به لطف تو اوضاع بهتری دارد

گدای ریزه خور سفره تو سلطان است

چرا که بر سر خود تاج سروری دارد

نگاه ماست که دنبال آب و دانه توست

کرم نما و فرودآ که خانه خانه توست

ویژه نامه در ادامه مطلب
]]>
میلادحضرت امام جعفر صادق 2014-01-18T08:09:37+01:00 2014-01-18T08:09:37+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/100 خادم الرضا میلاد جامع علم و عمل و عبادت ، پرچم دار شاهراه ولایت علوى، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گرامى باد!شمش طلا و معجزه امام صادق علیه السلام   گروهى از اصحاب امام صادق علیه السلام خدمت حضرت نشسته بودند كه ایشان فرمودند: - خزانه هاى زمین و كلیدهایش در نزد ماست ، اگر با یكى از دو پاى خود به زمین اشاره كنم ، هر آینه زمین آنچه را از طلا و گنج ها در خود پنهان داشته ، بیرون خواهد ریخت ! بعد، با پایشان خطى بر زمین كشیدند. زمین شكافته شد، حضرت دست برده قطعه طلایى را كه یك وجب طول داشت میلاد جامع علم و عمل و عبادت ، پرچم دار شاهراه ولایت علوى، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گرامى باد!تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (11)تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (11)تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (11)
http://www.askdin.com/gallery/images/514/1_20110219104832312_09.jpg
شمش طلا و معجزه امام صادق علیه السلام  

گروهى از اصحاب امام صادق علیه السلام خدمت حضرت نشسته بودند كه ایشان فرمودند:
- خزانه هاى زمین و كلیدهایش در نزد ماست ، اگر با یكى از دو پاى خود به زمین اشاره كنم ، هر آینه زمین آنچه را از طلا و گنج ها در خود پنهان داشته ، بیرون خواهد ریخت !
بعد، با پایشان خطى بر زمین كشیدند. زمین شكافته شد، حضرت دست برده قطعه طلایى را كه یك وجب طول داشت ، بیرون آوردند!
سپس فرمودند:
- خوب در شكاف زمین بنگرید!
اصحاب چون نگریستند، قطعاتى از طلا را دیدند كه روى هم انباشته شده و مانند خورشید مى درخشیدند.
یكى از اصحاب ایشان عرض كرد:
- یا بن رسول الله ! خداوند تبارك و تعالى این گونه به شما از مال دنیا عطا كرده ، و حال آنكه شیعیان و دوستان شما این چنین تهیدست و نیازمند؟
حضرت در جواب فرمودند:
- براى ما و شیعیان ما خداوند دنیا و آخرت را جمع نموده است . ولایت ما خاندان اهلبیت بزرگترین سرمایه است ، ما و دوستانمان داخل بهشت خواهیم شد و دشمنانمان راهى دوزخ خواهند گشت !

منبع داستان های بحار الانوار

شکلک های محدثه


]]>
میلاد پیامبر مهربانی مبارک! 2014-01-18T08:07:25+01:00 2014-01-18T08:07:25+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/99 خادم الرضا شخصى محضر رسول خدا صلى الله علیه و آله وارد شد و از ایشان درخواست نمود تا به او توصیه اى بنمایند. حضرت این گونه توصیه فرمودند: - من به تو سفارش مى كنم براى خدا شریك قرار ندهى ، اگر چه در آتش ‍ بسوزى و شكنجه ببینى ! پدر و مادرت را نیز اذیت مكن و به آنان نیكى كن ، زنده باشند یا مرده . اگر دستور دهند كه از خانواده و زندگیت دست بردارى چنین كن ! و این نشانه ایمان است . آنچه كه اضافه دارى در اختیار برادر دینى ات بگذار! در برخورد با برادر مسلمانت گشاده رو باش ! به مردم اهانت مكن و باران
http://img.tebyan.net/Big/1389/12/1071561503511083233024224419468235199217148.jpg

شخصى محضر رسول خدا صلى الله علیه و آله وارد شد و از ایشان درخواست نمود تا به او توصیه اى بنمایند.
حضرت این گونه توصیه فرمودند:
- من به تو سفارش مى كنم براى خدا شریك قرار ندهى ، اگر چه در آتش ‍ بسوزى و شكنجه ببینى !
پدر و مادرت را نیز اذیت مكن و به آنان نیكى كن ، زنده باشند یا مرده . اگر دستور دهند كه از خانواده و زندگیت دست بردارى چنین كن ! و این نشانه ایمان است . آنچه كه اضافه دارى در اختیار برادر دینى ات بگذار!
در برخورد با برادر مسلمانت گشاده رو باش !
به مردم اهانت مكن و باران رحمتت را بر آنان ببار!
هر كدام از مسلمانان را دیدار كردى سلام برسان !
مردم را به سوى اسلام دعوت كن !
بدان كه هر كارگشایى تو ثواب بنده آزاد كردن را دارد، بنده اى كه از فرزندان یعقوب است .
بدان كه شراب و تمام مست كننده ها حرامند

منبع داستان های بحار الانوارعشق تو در سینه ما از ازل دیرین تر است

این مدال مهر از خور شید هم زرین تر است 

میشوم فرهاد و بر کوه غزل حک می کنم

شور تو در شعر هایم از عسل شیرین تر است

با غزل تا قاب قوسین خدا گر پر کشم

باز هم از وصف خاک پای تو پایین تر است 

می نویسم از شکست واژها در وصف تو

قدر کاه کوی تو از کوهها سنگین تراست 

چون که برتو دختری مانند زهرا داده اند

خون تو از خون هر پیغمبری رنگین تر است 

موسی علیمردانی


 ویژه نامه در ادامه مطلب
]]>
نواهای محرم (شبهای اول ، دوم و سوم ) 2013-12-08T05:55:32+01:00 2013-12-08T05:55:32+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/94 1001

]]>
اربعین 2013-12-07T08:04:15+01:00 2013-12-07T08:04:15+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/95 خادم الرضا السلام علی الباکین علی الحسینای غایب از نظر، نظری کن به خواهرت زینب نشسته بر سر قبر مطهرت یک اربعین گذشته ولی زنده ام هنوز قامت خمیده آمده سرو صنوبرت نشناختی مرا ز پس این چروکها من زینب توأم ز چه رو نیست باورت لیلاست این که خیمه زده زیر پای تو بار دگر بگو که اذان گوید اکبرت این زن که لطمه می زند این گونه بر خودش او کیست؟ نجمه است عروس برادرت آقا! سکینه جمله ی اشکش سۆالی است یعنی کجاست قبر علمدار لشگرت ؟ در کربلا هنوز زنی گریه می کند زینب کُش است ناله ی محزون مادرت پیغمبری نما و
السلام علی الباکین علی الحسین


http://www.zendeginews.com/photoNews/c391bc32-c66a-43dc-8ad8-d3fd75afd796.jpg

ای غایب از نظر، نظری کن به خواهرت

زینب نشسته بر سر قبر مطهرت

یک اربعین گذشته ولی زنده ام هنوز

قامت خمیده آمده سرو صنوبرت

نشناختی مرا ز پس این چروکها

من زینب توأم ز چه رو نیست باورت

لیلاست این که خیمه زده زیر پای تو

بار دگر بگو که اذان گوید اکبرت

این زن که لطمه می زند این گونه بر خودش

او کیست؟ نجمه است عروس برادرت

آقا! سکینه جمله ی اشکش سۆالی است

یعنی کجاست قبر علمدار لشگرت ؟

در کربلا هنوز زنی گریه می کند

زینب کُش است ناله ی محزون مادرت

پیغمبری نما و دو دستت برون بیار

از دست من بگیر بقایای دخترت

ای پیکری که زخم تنت بی شماره بود

آورده ام برای تو ته مانده ی سرت

بگرفتم از امام زمان حُکم نبش قبر

تا متصل کنم سر پاکت به پیکرت

باید دوباره وارد گودال خون شوم

خواهم اگر که بوسه بگیرم ز حنجرت

من نیز با تو کشته شدم روز واقعه

اذنی بده که دفن شود با تو خواهرت

دلشوره داشتم که مبادا کنار تو

چشم ربابه باز بیفتد به اصغرت

نذرش قبول سایه نشینی نمی کند

از بس که بر تو هست وفادار ، همسرت

لالایی اش امان مرا نیز بریده است

گوید به ناله ! اصغر من شیر خورده است؟!

سعید توفیقیhttp://www.pic.tooptarinha.com/images/vcvbuk1ei7d9c35k0ib.jpg


خدایا بحق این روز عزیز، ما را چون جابر، از محبان و شیعیان واقعی امام حسین علیه السلام قرار بده/ آمین.
]]>
اطلاعیه مراسمات محرم (2) 2013-11-23T05:17:01+01:00 2013-11-23T05:17:01+01:00 tag:http://houshyari.mihanblog.com/post/91 1001 ]]>